Едно

Само едно нещо, може да е толкова сложно и толкова просто едновременно…особено когато е заедно… Животът!

Радвам се, че сте тук!

Prevelations официално не съществува като дума, измислих си я – в моя речник тя означава „Лични открития“.
Всичко, което се случва в живота ни, ни кара да мислим и да си задаваме въпроси.
А отговорите, които си даваме са нашите лични открития.
Сънищата често ми дават перфектните отговори, защото те са преживявания в друго измерение.
Тук пиша за своите Лични открития…И за своето Друго измерение.

Аз обаче не съм това, което пиша.
Аз съм това, което чувстваш когато ме четеш.

Антония Минева (Damayanti)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *