Едно

Само едно нещо, може да е толкова сложно и толкова просто едновременно…особено когато е заедно… Животът!

Радвам се, че сте тук!

Prevelations официално не съществува като дума, измислих си я – в моя речник тя означава „Лични открития“.
Всичко, което се случва в живота ни, ни кара да мислим и да си задаваме въпроси.
А отговорите, които си даваме са нашите лични открития.
Сънищата често ми дават перфектните отговори, защото те са преживявания в друго измерение.
Тук пиша за своите Лични открития…И за своето Друго измерение.

Аз обаче не съм това, което пиша.
Аз съм това, което чувстваш когато ме четеш.

Антония Минева (Damayanti)