Въпрос

Мост. Река. И две брези
заплели клони над водата.

Ръка в ръка. И две очи
под светлината на луната.

Думи. Въздишки. Две души
се мятат диво във телата.

Уста в уста. И две сълзи
търкулват се между лицата.

Обичам те. А ти? Дали?
Кажи ми само истината.

Не ме лъжи! Така по-малко
ще боли от самотата.