What goes around comes around a.k.a. KARMA

Ако някога сте правили нещо, което сте знаели, че не е правилно… Което сте знаели, че ще нарани някого.
Ако все още живеете с блажената мисъл, че ви се е разминало безнаказано…
Само да ви успокоя, няма такова нещо като безнаказано. Ще ви се върне, когато най-много ще страдате, дори да е след години. Ще ви се върне тогава, когато ще осъзнаете какво сте причинили, в пълната „красота“ на всички детайли, които са разкъсали нечие сърце. От “ вселенското училище“ и поредния урок няма измъкване.
Ако сте го направили без ясното съзнание, че вредите или наранявате …Незнанието не е оправдание!

Вселената просто не признава оправдания.