Разговор

Към майка ми:
– Ако компютърът ти нещо се скапе, не е безкрайно трудно да го оправиш, но трябва да четеш съобщенията…
Към себе си:
– Четейки са научаваме:
Как да говорим.
Как да мислим.
Как да обичаме.
Как да чувстваме.
Как да сме хора.

Как да сме…