Непознато

Прикани вятърът листата от дървото,
съвсем леко ги побутна, а те затрепериха от страх.
Светът долу е непознат и различен,
какво ли щеше да се случи с тях?

И ако зимата внезапно долети,
а те са още там, снегът ще ги покрие…
Потънали в неземни красоти,
студът в утробата си ще ги скрие.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *