Gravity

Не позволявайте на гравитацията да ви държи твърде дълго време на земята,
защото после ще ви е трудно да полетите отново!

Гениално видео!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *