Островът на дърветата

Качи се в старата лодка. Знаеше, че няма смисъл да гребе бързо, тя не обичаше припряни гребци. Гребеше бавно, но изпъвайки ръце максимално.
Мислеше си за дървото, което намери преди няколко дни…

Разхождаше се по пътеката, по която беше минавал толкова пъти. Наслаждаваше се на песните на птиците, когато през клоните на дърветата видя бледо сияние.
Не му трябваше много време, за да тръгне натам.
Не беше никак лесно да си проправи път през шубраците, никога до сега не беше излизал от пътеката.
Ставаше все по-трудно да се провира през растителността. И изведнъж сякаш клоните изчезнаха, а той се озова на поляна, в центъра, на която се извисяваше огромно дърво. Чудеше се как не го е виждал до сега. Сигурен беше, че е на поне 500 години.
Стволът му беше огромен, а клоните му, сякаш отделни дървета. И на фона на това величествено дървесно “тяло”, фините му листенца го окичваха като някакво украшение от друга планета.
Сиянието, което беше видял през клоните сякаш извираше от хралупата в дървото. Бавно се приближи до нея. Чуваше се звук едва доловим, или по-скоро се усещаше този звук. Сякаш бе точно на границата, до която звукът може да бъде възприет от човешкото ухо.
А вътре…. имаше малка пясъчна дюна, зад която имаше истинско небе и палещо слънце.
Лек ветрец преместваше песъчинките и … И всичко беше толкова реално!
Сякаш всеки момент по дюната щеше да мине бедуин на камила.

Дълго не можа да откъсне очи от гледката… Докато се усети, започна да се стъмва и реши, че е по-добре да се прибира.
Гребеше в унес. Когато стъпи на другия бряг се замисли:
А дали това, което видях в хралупата се случва наистина някъде?
Дали ако има и други толкова стари дървета на острова те показват нещо друго?
Буря в планината.
Река, в която пъстърви хвърлят хайвер.
Гора, в която мечка учи мечетата си как да се катерят по дърветата.
Кристално чисто езеро и никакъв повей на вятъра, който да разваля съвършената лунна пътека върху него…

За това сега така бързаше.
Отиваше да търси нови дървета.
Нови светове…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *