Феникс

Цялата нежност на света те чакаше скрита във мен.

Никой, никога не я пожела и тя се сви на точка в небето ми.

Непонятна и далечна – изгубен космически кораб от друга планета.

Стоеше на хиляди километри без да помръдва, дори спря да свети.

С години чакаше разрешение за кацане, докато долу рушаха пистите на сърцето ми.

Тя е способна да вдигне всичко от пепелта само с едно докосване.