Обратна връзка

Обратна връзка
Вързана и обратно развързана.
Прекалено свързана
и свободно обвързана.
Непривързана.
Свободна.
Точка.
Която може да стане тире, линия, равнина или свят.
Само ако поиска.
Свят
в различен цвят.
Обратна връзка,
която е свръзка
с този другия цвят,
който си има свят.
В него съм.
И не съм.
Защото съм само в себе си.
И обичам.
Себе си.
И него.
Той знае.
Но се прави, че няма идея.
Блестяща идея.