Исках да нарисувам съзвездие на гърба ти.
И Вселена в теб.
А ти ми взе четките и си тръгна.