Пълнолуние

От света на сенките дойде.
Препречи светлината на пълната луна.
“Защо не спиш?” – ме попита и застана зад теб на разстояние,
без да те докосва.
Аз не заспах тази вечер.
Нито следващата…
Исках сянката ти да те докосне и да се слее с теб.
За да станеш цял.
Чакам.