Корабокрушение


Вътре в мен има една голяма любов.

Гърдите ми са нейните брегове.

Не е оставила място за въздуха, 

който ми липсва сега. 

Къде си?

Тялото ми се разпада, 

не можейки да побере 

всичко това.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *