За теб

Съблечи ми душата.

Да остана без думи.

И всичко да си разказваме

в погледа по между ни…

А когато очите ми

сънят нагло затвори.

Всичко да ми е ясно

две думи като повториш.

Нямам нужда от повече, 

и всичко вече е казано.

Поети бол, знаеш.

Нека пишат! Да се доказват!

Огледало за души са очите ти.

Най-сетне разбрах.

През цялото време съм виждала себе си

гледайки в тях.