Как съм?

Недовършена картина

Съблечена

Пресъхнала река

Тих изгрев и не пеят

Птиците от глина

Само в очите ми тече вода

И слънцето май там се отразява

В небето

Облаци по Айвазовски

Натиснали душата

Буреносно

Но не валят

Сух камък във реката

Е смехът ми


На теб рисува ли ти се

вода

Да я довършиш…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *